top of page
smal bord #10_edited.jpg
photoshop disaster 2_edited_edited.jpg
IMG_0278_edited.jpg
smal bord #10_edited.jpg
smal bord #10_edited.jpg
smal bord #10_edited.jpg

Yarira Ngoma er et initiativ som forsøker å etablere en musikkutdannelse på landsbygda i Zimbabwe, I samarbeid med Maringambizi secondary high i Mberengwa. Prosjektet ble grunnlagt i 2017 av Tipei Marazanye og Gunnar Wærness. Senere har vi fått hjelp av Henrik Skotte, Mari Johanne Nilsen og Gabriel Gudding. Vi samler inn penger gjennom konserter, bøker, redaksjonsarbeid, oversettelse og undervisning. Vi har arrangert workshops i mbira, marimba, sang og dans hvert år fra 2017 til 2019. I 2019 fikk vi også boret brønn, og etablert nærvær på internett. I 2021 samler vi inn penger gjennom diktboken Ta på Jesus. Nå skal pengene først og fremst gå til en skolebuss og en musikklærer. 

 

HVA VI DRØMTE OM (2017) :

Tipei Marazanye var lei av å tenke på at ungdommene i Mberengwa var helt bortglemt. Han ønsket at det skulle finnes en musikkskole på Maringambizi, en slik skole han selv hadde drømt om å gå på. Til å begynne med hadde vi ingen andre ambisjoner enn å skaffe 12 mbiraer, 12 marimbaer og noen trommer. Vi håpet at noen lærere på skolen kunne undervise i musikk, men vi visste ikke. Vi hadde ingen erfaring med denne typen arbeid, bare kjærlighet til musikken og et stort nysgjerrig spørsmål: Går dette an?

 

HVA VI HAR FÅTT GJORT (2017-2019):

I 2017 samlet vi inn penger på våren og fikk nok til de 12 mbiraene og de 12 marimbaene. Vi fikk dem bygget lokalt, på et verksted i Bulawayo. Da ingen kunne undervise i dem, arrangerte vi en stor audition, og sammenstilte tre klasser. Vi underviste i mbira og marimba selv, og hadde leid inn koreograf Tsitsi Tizora til å lede dansegruppa. Dette første året hadde vi ca. 35 studenter som fikk opptre for et stort publikum etter en ukes intensiv workshop. Lærerne på Maringambizi var glade for prosjektet og ønsket oss tilbake året etter.

 

I november 2018 hadde vi, på skolens oppfordring, brukt året på å samle inn elektriske instrumenter og arrangere workshops og ta småjobber i Sverige for å finansiere neste trinn: elektriske instrumenter. Vi elektrifiserte mbiraensembelet, utvidet klassene, opprettet nye grupper for bass, el-gitar, keyboard, trommer og sang, og utvidet undervisningsperioden. Vårt faste personale ble nå Nyasha Tizora for dansegruppa, Fungai Kaitano for gitar og bass, Henrik Skotte for forsterkere, elektriske utfordringer og etterhvert produksjon av sluttforestilling, som nå ble døpt til «Zuva Guru» – «den store dagen». Gjestene begynte å komme langveisfra. Nå bestod musikkgruppene av kanskje 40-50 studenter.

 

I 2019 prøvde vi å samle inn penger til å bore en brønn, men det løsnet ikke før Kapittelfestivalen spurte Gunnar Wærness om å lage en ny versjon av Buxtehudes Membra Jesu Nostri. Et firma ved navn Aquatech boret og bygget anlegget sommeren 2019, noen måneder før verket ble oppført i samarbeid med Stavanger barokk, ledet av Elin Aase og Nils Henrik Asheim. I 2019 skulle vi feire brønnen, og vi leide in koreograf Richard Ndhlovu til å være produsent for «Zuva Guru». Vi fikk også med oss mbiramester Caution Shonhai til å spille på forestillingen, og gi mbirastudentene en innføring i den store mbiraens historie og repertoar. Da Zuva Guru opprant hadde koret vokst til 93 studenter.

 

HVA SKAL VI GJØRE NÅ (2021 —):  

Skolens ønske for innsamlingen i 2020 sammenfalt med våre: en skolebuss! Det er dit honoraret for boken Ta på Jesus skal. Men så kom Koronaen, og Zimbabwe har taklet den med nedstengning og restriksjoner. Det har derfor blitt skole i kun korte perioder, og på grunn av reiserestriksjoner har vi ikke fått gjort mer enn å skaffe flere mbiraer til en klubb som kan låne ut instrumenter til studenter som har gått ut skolen. Det har blitt tydelig for oss at det ikke er nok å ha musikkskole i korte perioder, derfor leter vi nå etter en musikklærer som kan arbeide på heltid.

 

Fra starten har vi drømt om å bygge en musikkbygning med gode lytteforhold, et låsbart lagerrom og en scene på kortveggen, men dette har blitt bortprioritert til fordel for mer akutte behov. Når vi nå prioriterer å skaffe en buss, er det fordi marimbaorkesteret har opparbeidet seg et godt rykte på diverse tilstelninger i nærområdet, men de behøver transport om de skal nå ut.  I Zimbabwe er det vanlig med musikalske konkurranser, og disse arrangeres ofte langt unna. Maringambizis marimbaorkester har vært invitert til flere festivaler, men har enn så lenge måttet holde seg hjemme. I oktober 2021 begynte vi derfor å lete etter en brukt skolebuss. Den 9. Mars 2022 kom den til Maringambizi, og resten kan du lese om under "nytt". 

smal bord #9_edited_edited.jpg
smal bord #9_edited_edited.jpg
smal bord #9_edited_edited.jpg
bottom of page